top of page

הרשמו בקלות דרך הסמארטפון!

באמצעות האפליקציה תוכלו להרשם לשיעורים, לקבל עדכונים ולראות את ניצול הכרטיסיה שלכם!

אפליקציה הלית פילאטיס
אפליקציה הלית פילאטיס
הלית פילאטיס צורן
פילאטיס מכשירים צורן

הרשמו בקלות דרך הסמארטפון!

באמצעות האפליקציה תוכלו להרשם לשיעורים, לקבל עדכונים ולראות את ניצול הכרטיסיה שלכם!

bottom of page